Zakład Taboru Kolejowego

Zakładu Taboru Kolejowego, mieszczący się we Włosienicy koło Oświęcimia, zajmuje się prewencyjnym i korekcyjnym utrzymaniem taboru, zarówno pojazdów trakcyjnych jak i wagonów, na wszystkich poziomach utrzymania, od P1 do P5. Zaplecze warsztatowe ZTK jest systematycznie rozbudowywane i modernizowane. Zakład wdrożył skutecznie MMS, posiada certyfikat ECM i jest odpowiedzialny za utrzymanie całego taboru będącego w posiadaniu Rail Polska Sp. o.o. Zakład świadczy także usługi utrzymaniowe dla klientów zewnętrznych.

Misją zakładu jest wykonywanie utrzymania taboru kolejowego z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, uwzględniających kryteria technologiczne, eksploatacyjne
i ekonomiczne. ZTK prowadzi działania w obszarze modernizacji taboru kolejowego. W przeszłości wykonano i wdrożono do eksploatacji nie tylko w Polsce ale także w Ukrainie udane modernizacje wagonów i lokomotyw spalinowych M62M. Obecnie w Zakładzie realizowany jest projekt budowy zmodernizowanych lokomotyw 207E – EDGAR.

Na terenie ZTK działa, certyfikowana przez PSMC, członka Europejskiej Federacji Organizacji Myjni Cystern (EFTCO), Stacja Oczyszczania Cystern kolejowych i samochodowych. Dzięki nowoczesnym automatyczny urządzeniom czyszczącym stacja jest przystosowana do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska. Wysoka jakość świadczonych usług jest każdorazowo potwierdzana certyfikatem ECD, honorowanym na terenie całej EU.

ZTK posiada uprawnienia i wykonuje naprawy zbiorników i armatury cystern i autocystern przeznaczonych do przewozu towarów klasy 3, 6.1 i 8 ADR oraz 2,3,6.1,8 RID.


Sekretariat
tel. 33-842-90-51
e-mail: tabor@railpolska.pl