Zapytanie ofertowe

Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne zaplecze techniczno-eksploatacyjne oferuje świadczenie usług dla klientów w pełnym zakresie swojej działalności, tj:

1. Kolejowe przewozy towarowe (całopociągowe).
2. Obsługa bocznic.
3. Wydzierżawianie taboru kolejowego.
4. Naprawy lokomotyw i wagonów.
5. Spedycja kolejowa.
6. Utrzymanie infrastruktury kolejowej.
7. Czyszczenie cystern kolejowych i samochodowych.
8. Usługi specjalistyczne.