Region Dolny Śląsk

Region Dolny Śląsk z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 25 prowadzi działalność na terenie miasta Wrocławia oraz w obrębie Powiatu Wrocławskiego. Obsługuje głównie jednostki Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskiej w zakresie spraw kolejowych dotyczących obsługi bocznic kolejowych, utrzymania infrastruktury kolejowej. Zajmujemy się również prowadzeniem nadzoru dokumentacyjnego nad całą działalnością kolejową KOGENERACJI. Czynności te są wykonywane na podstawie Umowy zawartej na okres 3 letni po wygraniu przetargu ogłoszonego przez PGE KOGENERACJE. Poza tymi działaniami, które dotyczą głównie obsługi dostawy węgla oraz komponentów niezbędnych w procesie produkcji ciepła
i energii elektrycznej przez elektrociepłownie, współpracujemy także z firmami Lotos Kolej, Orlen KolTrans w zakresie wykonywania prac manewrowych na stacji Wrocław Nadodrze. Poza tym uczestniczymy wspólnie z firmą „B.W. Uszyńscy” przy legalizacji wag kolejowych
i przesypowych. Region nadzoruje również pracę „Terminalu Kontenerowego Siechnice” działając w porozumieniu z firmą Baltic Rail z Estonii. 

Region Dolny Śląsk
tel. 71 780 62 58
e-mail: region.dolnyslask@railpolska.pl

Kierownik Wydziału Spedycji i Eksploatacji, Obsługa Terminali
tel. 509-459-726
Spedycja Terminala Kontenerowego
tel. 668-229-809
e-mail: terminal.siechnice@railpolska.pl