Aktualności
Litwa Certyfikat Bezpieczeństwa część B
31.01.2014
Decyzją Państwowej Inspekcji Kolejowej (VGI) przy Ministerstwie Łączności, Rail Polska Sp. z o.o ...
więcej...
Certyfikat ECM

31.01.2014
Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla, Rail Polska Sp. z o.o. otrzymała ...
więcej...
III Konferencja Naukowo-Techniczna
31.01.2014
"Lidera Transportu Szynowego 2009” - Rail Polska Sp. z o.o. w kategorii "Bocznica kolejowa ..."
więcej...


Jednostki Organizacyjne

ZAKŁAD PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH


Rail Polska w ramach Zakładu Przewozów Kolejowych świadczy usługi przewozowe z wykorzystaniem własnego taboru kolejowego już od 13 października 2003 roku. Specjalizujemy się w przewozach całopociągowych towarów masowych (węgiel, ruda żelaza, kruszywa i inne) oraz przewozach samochodów.
więcej...

ZAKŁAD TABORU KOLEJOWEGO


Podstawowym zadaniem Zakładu Taboru Kolejowego jest naprawa lokomotyw iwagonów będących w posiadaniu Rail Polska, która obejmuje bieżącą obsługę, przeglądy i naprawy taboru. Zaplecze warsztatowe jest systematycznie doposażane i modernizowane w celu uzyskania uprawnień do wykonywania napraw okresowych wagonów i lokomotyw.
więcej...

Region Południe


Region Południe obsługuje bocznicę kolejową we Włosienicy koło Oświęcimia będącą własnością Rail Polska. Do największych Klientów należą: Synthos (poprzednia nazwa Firma Chemiczna Dwory S.A.) ...
więcej...

Region Dolny Śląsk


Region Dolny Śląsk z siedzibą we Wrocławiu świadczy usługi przede wszystkim w zakresie obsługi bocznic kolejowych we Wrocławiu, Długołęce i Siechnicach.
więcej...